asılılıq

asılılıq
is.
1. Birinin iradəsinə, hökmünə tabelik, birinin yardım və köməyinə möhtac olma; sərbəstliyin, müstəqilliyin olmaması. – Getdikcə Mirzə Valeh bir asılılıq, bir məhkumluq hiss edirdi. S. R.. Kürd Əhməd böyük . . vəzifə tutan şəxslərin iqtisadi mənafe cəhətdən xarici kapitaldan asılılığını göstərən məqaləni yazacaqdı. M. İ..
2. Bir hadisənin başqa bir hadisəyə nəticə və ya səbəb kimi münasibəti. Bazar qiymətlərinin tələbdən asılılığı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • məhkumluq — is. 1. Etdiyi cinayətə görə məhkəmə cəzası alma. Məhkumluğun götürülməsi haqqında fərman. 2. Məhkum olma, itaətdə, asılı vəziyyətdə qalma; asılılıq, tabelik, əsarət. Getdikcə Mirzə Valeh bir asılılıq, bir məhkumluq hiss edirdi. S. R.. 3. Məhkum… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mənsubiyyət — ə. mənsub olma, asılı olma, mənsubluq, asılılıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təəllüq — ə. 1) asılı olma, asılılıq; 2) aidlik, mənsubiyyət, münasibət; 3) əlaqə, rabitə, bağlılıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • übudiyyət — ə. 1) köləlik, qulluq; 2) itaət, tabelilik, asılılıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bağlılıq — is. 1. Bağlı şeyin halı. 2. məc. Asılılıq, əlaqədarlıq, əlaqəlilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • funksional — <latıncadan> 1. «Funksiya» dan sif. Funksional asılılıq. Funksional münasibət. 2. sif. Bir şeyin quruluşundan deyil, fəaliyyətindən asılı olan. Ürək fəaliyyətinin funksional pozğunluğu (ürəkdə anatomik dəyişiklik olmadan baş verən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilişik — 1. sif. Düyün, pırtlaşıq, ilişmiş şeyin halı. İlişik ip. İlişik məftil. // İs. mənasında. Bayaqdan yazıq qadın neçə dəfə məftili ilişikdən qurtarıb. M. C.. 2. məc. Dolaşıq, qarışıq. İlişik fikirlər. 3. is. Münasibət, əlaqə, asılılıq. Onunla heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keçəcək — is. dan. 1. Keçmiş zaman, keçmiş (gələcək əksi). <Şamama Cadu:> Adına qurban olum, xanım, başına dönüm, keçəcəyini pis görürəm, amma gələcəyin yaxşıdır. Ə. H.. . . Millətin keçəcək və istiqbalını, nicat və səadətini şairanə və ədibanə nəzmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qanun — 1. is. <ər. əsli yun.> 1. İctimai və hüquqi münasibətlərin hər hansı bir sahəsini nizama salmaq üçün dövlət tərəfindən müəyyən edilən qərar, nizamnamə. Seçki qanunu. Əmək haqqında qanunlar. Cəza qanunu. Qanun üzrə hərəkət etmək. Qanunu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qanunauyğunluq — is. Hadisələr arasında mövcud olan zəruri əlaqə, obyektiv qanunlardan asılılıq. Hadisələrin qanunauyğunluğu. İnkişafın qanunauyğunluqları …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”